Środek trwały zakupiony z dotacji

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z posiadaniem środków trwałych i wyposażenia koniecznego do wykonywania codziennych obowiązków. W zależności od branży potrzebować będziemy droższych lub tańszych sprzętów, na które znaleźć trzeba sposób finansowania. Jest to częsty problem początkujących przedsiębiorców, często nie dysponujących odpowiednim kapitałem do ponoszenia takich wydatków. Z pomocą przychodzą dotacje ze środków unijnych oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej.

Uzyskanie takiej dotacji to spełnienie szeregu określonych warunków. W przypadku dotacji unijnych często będzie to zatrudnienie dodatkowego pracownika lub posiadanie statusu bezrobotnego albo opiewającego na zwolnienie z przyczyn pracodawcy. Fundusz Pracy dofinansowuje bezrobotnych, którzy bezrobotnymi są dłużej niż 3 miesiące, choć okres ten jest zależny od Urzędu Pracy wypłacającego dane świadczenie. Warto zapoznać się z tymi wymogami, tak by nie mieć problemów w trakcie wypełnianie dokumentacji co do kwalifikowania się do dofinansowania.

Jeśli już otrzymaliśmy środki, możemy przystąpić do ich wydatkowania. Środek trwały zakupiony z dotacji to idealne rozwiązanie dla tych, którzy dopiero co zaczynają działalność lub chcą ją w jakiś sposób rozwinąć.

Problem, który pojawia się w przypadku nabycia środka trwałego z obcego źródła to zasadność wrzucenia w koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu amortyzacji. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada limity na rodzaje kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. W myśl artykułu 23 za koszty takie nie można uznać kosztów sfinansowanych z dochodów pochodzących ze środków unijnych.

Wobec powyższego wszelkie odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych zakupionych z dotacji unijnej czy też ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy nie mogą być uznane jako koszt uzyskania przychodu. Chyba, że nabyliśmy dany środek trwały po części ze środków własnych, a po części z dotacji. Wówczas należy wyliczyć proporcjonalnie wartość odpisów amortyzacyjnych na podstawie ponoszonych kosztów własnych i tylko ta część wydatkowaną z majątku własnego można wrzucić do kosztów uzyskania przychodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here